Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Strategie biznesowe na rynku zbrojeniowym. Studia przypadków

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

381

ISBN

978-83-7523-768-9

Słowa kluczowe
PL
  • Przemysł zbrojeniowy
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0