Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

a.krystman@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-583

ORCID

0000-0001-7247-3243

ResearcherID

D-8619-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (13)

Książki (14)