Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Uwarunkowania sektorowe rozwoju przedsiębiorstw zbrojeniowych

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Monografia ta to ciekawe ujęcie przemysłu obronnego zawartego w 12 rozdziałach teoretyczno-problemowych autorstwa praktyków związanych w tym obszarem. Wskazują oni na kluczowe obszary uwarunkowań przemysłu obronnego, a mianowicie: makrootoczenie, w tym aspekty prawne, bezpieczeństwa oraz mikroekonomiczne, jak potrzeby klientów, jak wojsko czy policja. Warto zaznaczyć, że wskazana problematyka opisana jest z wykorzystaniem metodologii zarządzania strategicznego. Lektura ta stanowi istotne źródło wiedzy zarówno dla naukowców, praktyków, ekspertów, jak i studentów zainteresowanych problematyką sektora przemysłu obronnego w Polsce.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

383

ISBN

978-83-7523-799-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__Uwarunkowania+sektorowe+rozwoju+przedsi%C4%99biorstw+zbrojeniowych+&sort=byscore&view=1

Słowa kluczowe
PL
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie strategiczne
  • Polska
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0