Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Marek Strzoda

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

m.strzoda@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-104

ORCID

0000-0001-7590-1012

ResearcherID

D-6428-2019

Artykuły (3)

Rozdziały (7)

Książki (2)