Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej w działaniach nieregularnych

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsk.)
  • Działania nieregularne
  • Siły zbrojne
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

157 - 174

Book

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

License type

other

Ministry points / chapter

20.0