Processing may take a few seconds...

Book


Title

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Toruń, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Adam Marszałek

Date of publication

2018

Number of pages

376

ISBN

978-83-66220-12-6

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003128

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania specjalne (wojsko)
  • Siły specjalne
  • Wojna hybrydowa
Comments

Bibliografia, netografia na stronach 359-374. Publikacja dofinansowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie.

Chapters
Działania niekonwencjonalne i nieregularne w doktrynach i praktyce : stan obecny i perspektywy (p. 31-80)
Działania nieregularne : współczesne wyzwania wobec Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej (p. 119-134)
Rebelia jako forma działań nieregularnych (p. 135-156)
Dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej w działaniach nieregularnych (p. 157-174)
Wojna hybrydowa a działania niekonwencjonalne : eksplikacja i taksonomia pojęć (p. 175-185)
Dylematy zabezpieczenia logistycznego w działaniach hybrydowych (p. 187-203)
Życie i działalność cichociemnej, gen. bryg. prof. Zofii Zawackiej, w kontekście działań nieregularnych. Część 2 (p. 215-223)
License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0