Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Adam Marszałek

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Adam Marszałek

Data opublikowania

2018

Liczba stron

376

ISBN

978-83-66220-12-6

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003128

Słowa kluczowe
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania specjalne (wojsko)
  • Siły specjalne
  • Wojna hybrydowa
Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 359-374. Publikacja dofinansowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie.

Rozdziały
Działania niekonwencjonalne i nieregularne w doktrynach i praktyce : stan obecny i perspektywy (s. 31-80)
Działania nieregularne : współczesne wyzwania wobec Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej (s. 119-134)
Rebelia jako forma działań nieregularnych (s. 135-156)
Dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej w działaniach nieregularnych (s. 157-174)
Wojna hybrydowa a działania niekonwencjonalne : eksplikacja i taksonomia pojęć (s. 175-185)
Dylematy zabezpieczenia logistycznego w działaniach hybrydowych (s. 187-203)
Życie i działalność cichociemnej, gen. bryg. prof. Zofii Zawackiej, w kontekście działań nieregularnych. Część 2 (s. 215-223)
Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0