Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działania niekonwencjonalne i nieregularne w doktrynach i praktyce : stan obecny i perspektywy

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania niekonwencjonalne
  • Działania nieregularne
  • Działania specjalne (wojsko)
  • Konflikty zbrojne
  • Wojna hybrydowa
  • Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
  • Wojna domowa w Syrii (2011- )
Pages (from - to)

31 - 80

Book

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

Ministry points / chapter

20.0