Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Działania nieregularne : współczesne wyzwania wobec Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Wojska lądowe
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

119 - 134

Book

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20