Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Życie i działalność cichociemnej, gen. bryg. prof. Zofii Zawackiej, w kontekście działań nieregularnych. Część 2

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Cichociemni
  • Działania nieregularne
  • Zawacka Elżbieta (1909-2009)
Strony (od-do)

215 - 223

Książka

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0