Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Życie i działalność cichociemnej, gen. bryg. prof. Zofii Zawackiej, w kontekście działań nieregularnych. Część 2

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cichociemni
  • Działania nieregularne
  • Zawacka Elżbieta (1909-2009)
Pages (from - to)

215 - 223

Book

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

Ministry points / chapter

20.0