Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wojna hybrydowa a działania niekonwencjonalne : eksplikacja i taksonomia pojęć

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania niekonwencjonalne
  • Wojna hybrydowa
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

175 - 185

Book

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

Points of MNiSW / chapter

20.0