Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dylematy zabezpieczenia logistycznego w działaniach hybrydowych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojna hybrydowa
  • Zabezpieczenie logistyczne
Pages (from - to)

187 - 203

Book

Działania nieregularne w uwarunkowaniach współczesnego pola walki

Points of MNiSW / chapter

20.0