Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Zdzisław Malinowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

E-mail

z.malinowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 12

ORCID

0000-0003-2742-5781

ResearcherID

B-2633-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (12)

Książki (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)