Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Istota i wymiar systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzyczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

11 - 40

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19001041

Book

System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0