Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Istota i wymiar systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzyczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

11 - 40

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19001041

Książka

System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0