Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Ryszard Chrobak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

r.chrobak@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-312

ORCID

0000-0001-8853-2324

ResearcherID

B-5762-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)