Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zmiany w obszarze infrastruktury kolejowej i ich wpływ na potencjał gospodarczo-obronny Polski : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego | [ 2 ] Politechnika Łódzka

Language

polish

Keywords
PL
  • Gospodarka narodowa
  • Infrastruktura kolejowa
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
  • Polska
Number of pages

429

Signature of printed version

A/4008 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 343-364.

First review

Janusz Kręcikij

Second review

Andrzej Szymonik

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

07.11.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor