Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

k.wiszowaty@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-489

ORCID

0000-0003-3992-5775

ResearcherID

B-5199-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (13)

Książki (2)