Processing may take a few seconds...

Book


Title

Możliwości i oczekiwania wykorzystania transportu kolejowego na potrzeby obronności kraju : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.1.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Date of publication

2017

Number of pages

107

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk17000385&view=2

Keywords
PL
  • Transport kolejowy
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej