Processing may take a few seconds...

Book

Title

Możliwości i oczekiwania wykorzystania transportu kolejowego na potrzeby obronności kraju : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.1.1.0

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Date of publication

2017

Number of pages

107

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk17000385&view=2

Keywords
PL
  • Transport kolejowy
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej