Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Możliwości i oczekiwania wykorzystania transportu kolejowego na potrzeby obronności kraju : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.1.1.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

107

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk17000385&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Transport kolejowy
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej