Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Współczesne technologie przewozowe i przeładunkowe.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • Horizontal transhipment technique
  • Intermodal transport
  • Loading
  • Technologies in transport
  • Vertical systems for handling
PL
  • Transport towarowy
  • Ładunki
  • Przeładunek
  • Technologia
Streszczenie

PL Wykorzystanie nowoczesnych technologii przewozowych oraz przeładunkowych stanowi odpowiedź na pojawiające się wyzwania w zakresie terminowości, szybkości, bezpieczeństwa dostaw ładunków czy też minimalizacji kosztów transportu. W systemie przeładunku poziomego występują technologie takie jak: system "na barana", Rollende Landstrasse, system bimodalny , system Modalohr, system Flexiwagon, Cargobeamer, system ACTS oraz Mobiler. Natomiast pionowe systemy przeładunku/załadunku towarów wykonywane są za pomocą specjalistycznych urządzeń przeładunkowych, tj. suwnic, dźwigów.

EN The use of modern technology in the transport and transshipment is a response for appearing challenges in the following areas: the timeliness, speed, cecurity of supply and costs of transport. Horizontal transshipment technique includes, i.a: Piggyback system, Rollende Landstrasse system, Bimodal system, Modalohr, Flexiwaggon, Cargobeamer, system ACTS system and Mobiler. Vertical systems for handling/loading of goods are carried out using special handling equipment, i.e.: gantries, cranes.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

120 - 149

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Książka

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0