Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja podręcznika akademickiego / skryptu

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Difin

Wydawca z listy MNiSW

Difin

Data opublikowania

2021

Liczba stron

209

ISBN

978-83-66491-31-1

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka
  • Ładunki
  • Towaroznawstwo
Rozdziały
Istota i zakres ładunkoznawstwa w logistyce (s. 11-39)
Ładunki w procesie transportowym (s. 40-69)
Właściwości i wrażliwości ładunków (s. 70-97)
Metody zabezpieczenia ładunków w łańcuchach logistycznych (s. 98-119)
Współczesne technologie przewozowe i przeładunkowe. (s. 120-149)
Wybrane uregulowania prawne w międzynarodowym i krajowym transporcie ładunków (s. 150-174)
Obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym (s. 175-194)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0