Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Editors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Book type

editing of scholary textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Difin

Publisher name from the MNiSW list

Difin

Date of publication

2021

Number of pages

209

ISBN

978-83-66491-31-1

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Ładunki
  • Towaroznawstwo
Chapters
Istota i zakres ładunkoznawstwa w logistyce (p. 11-39)
Ładunki w procesie transportowym (p. 40-69)
Właściwości i wrażliwości ładunków (p. 70-97)
Metody zabezpieczenia ładunków w łańcuchach logistycznych (p. 98-119)
Współczesne technologie przewozowe i przeładunkowe (p. 120-149)
Wybrane uregulowania prawne w międzynarodowym i krajowym transporcie ładunków (p. 150-174)
Obsługa celna ładunków w transporcie międzynarodowym (p. 175-194)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0