Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane uregulowania prawne w międzynarodowym i krajowym transporcie ładunków

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Selected regulations in international and domestic freight transport

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ładunki
  • Prawo handlowe
  • Umowy międzynarodowe
  • Technologie
  • Transport
  • Towaroznawstwo
EN
  • International agreements
  • Transport
Abstract

PL W przewozach ładunków znajdują zastosowanie zróżnicowane akty prawne, co wynika z indywidualnego podejścia do organizacji procesu transportowego w poszczególnych gałęziach transportu. Nie istnieje jeden ogólnie przyjęty i respektowany akt prawny szczegółowo regulujący swym zakresem wszystkie gałęzie ani na płaszczyźnie krajowej, ani międzynarodowej. Tym większego znaczenia nabierają tu międzynarodowe umowy, które integrują pod względem prawnym poszczególnych państw.

EN In the transport of goods are subject to diffrent legal acts, which stems from an individual approach to the organization of the transport . There is no single, generally accepted and respected legal act regulating all branches in detail, either at the national or international level. All the more important here are interntional agreements that legally integrate the transport systems of individual countries.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

150 - 174

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy

Book

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0