Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wybrane uregulowania prawne w międzynarodowym i krajowym transporcie ładunków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Selected regulations in international and domestic freight transport

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ładunki
  • Prawo handlowe
  • Umowy międzynarodowe
  • Technologie
  • Transport
  • Towaroznawstwo
EN
  • International agreements
  • Transport
Streszczenie

PL W przewozach ładunków znajdują zastosowanie zróżnicowane akty prawne, co wynika z indywidualnego podejścia do organizacji procesu transportowego w poszczególnych gałęziach transportu. Nie istnieje jeden ogólnie przyjęty i respektowany akt prawny szczegółowo regulujący swym zakresem wszystkie gałęzie ani na płaszczyźnie krajowej, ani międzynarodowej. Tym większego znaczenia nabierają tu międzynarodowe umowy, które integrują pod względem prawnym poszczególnych państw.

EN In the transport of goods are subject to diffrent legal acts, which stems from an individual approach to the organization of the transport . There is no single, generally accepted and respected legal act regulating all branches in detail, either at the national or international level. All the more important here are interntional agreements that legally integrate the transport systems of individual countries.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

150 - 174

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy

Książka

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0