Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ładunki w procesie transportowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka
  • Ładunki
  • Transport
  • Ryzyko
  • Zagrożenie
EN
  • Cargo
  • Classification
  • Risk
  • Threat
  • Vulnerability
Streszczenie

PL W trakcie procesu transportowego występuje wiele niekorzystnych zjawisk, które mogą oddziaływać na przewożone ładunki. Można je wyeliminować lub zdecydowanie ograniczyć ich szkodliwy wpływ na ładunki m.in poprzez właściwe sklasyfikowanie ładunków, wyznaczenie i uwzględnienie ich podatności transportowej oraz umiejętne zarządzanie ryzykiem, które występuje na każdym etapie przepływu ładunków.

EN During the transport process, there are a number of unfavorable phenomena that may affect the transported cargo. They can be eliminated or their harmful effect on cargo can be significantly reduced, e.g. by properly classifying cargo, determining and taking into account their transport susceptibility, and skillful risk management that occurs at every stage of cargo flow.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

40 - 69

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Książka

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0