Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ładunki w procesie transportowym

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Ładunki
  • Transport
  • Ryzyko
  • Zagrożenie
EN
  • Cargo
  • Classification
  • Risk
  • Threat
  • Vulnerability
Abstract

PL W trakcie procesu transportowego występuje wiele niekorzystnych zjawisk, które mogą oddziaływać na przewożone ładunki. Można je wyeliminować lub zdecydowanie ograniczyć ich szkodliwy wpływ na ładunki m.in poprzez właściwe sklasyfikowanie ładunków, wyznaczenie i uwzględnienie ich podatności transportowej oraz umiejętne zarządzanie ryzykiem, które występuje na każdym etapie przepływu ładunków.

EN During the transport process, there are a number of unfavorable phenomena that may affect the transported cargo. They can be eliminated or their harmful effect on cargo can be significantly reduced, e.g. by properly classifying cargo, determining and taking into account their transport susceptibility, and skillful risk management that occurs at every stage of cargo flow.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

40 - 69

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Book

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Ministry points / chapter

20.0