Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ładunki w procesie transportowym

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Ładunki
  • Transport
  • Ryzyko
  • Zagrożenie
EN
  • Cargo
  • Classification
  • Risk
  • Threat
  • Vulnerability
Abstract

PL W trakcie procesu transportowego występuje wiele niekorzystnych zjawisk, które mogą oddziaływać na przewożone ładunki. Można je wyeliminować lub zdecydowanie ograniczyć ich szkodliwy wpływ na ładunki m.in poprzez właściwe sklasyfikowanie ładunków, wyznaczenie i uwzględnienie ich podatności transportowej oraz umiejętne zarządzanie ryzykiem, które występuje na każdym etapie przepływu ładunków.

EN During the transport process, there are a number of unfavorable phenomena that may affect the transported cargo. They can be eliminated or their harmful effect on cargo can be significantly reduced, e.g. by properly classifying cargo, determining and taking into account their transport susceptibility, and skillful risk management that occurs at every stage of cargo flow.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

40 - 69

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Book

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20