Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

t.jalowiec@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-258

ORCID

0000-0002-6974-090X

ResearcherID

B-7965-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (30)

Rozdziały (25)

Książki (10)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)