Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo dostaw pojazdów pożarniczych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Straż pożarna
  • System bezpieczeństwa państwa
  • Zarządzanie jakością
  • Samochody pożarnicze
Number of pages

284

Signature of printed version

A/2569 + CD ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 227-235.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

20.09.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor