Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo w systemie szkolenia dowództw i sztabów oddziałów logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | [ 2 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo
  • Dowodzenie
  • Logistyka wojskowa
  • Siły zbrojne
  • Symulacje komputerowe
  • Wojska lądowe
  • Polska
Number of pages

243

Signature of printed version

A/3555+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 185-195.

First review

Bartłomiej Pączek

Second review

Konrad Stańczyk

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

26.09.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor