Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zapewnienie ciągłości działania procesów logistycznych w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] ITS

Reviewers

[ 1 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | [ 2 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Gospodarka
  • Logistyka
  • Obronność
  • Przedsiębiorstwo
  • Strategia bezpieczeństwa
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie kryzysowe
Number of pages

253

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 183-191.

First review

Bernard Wiśniewski

Second review

Mieczysław Pawlisiak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

19.12.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor