Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie transportem drogowym wojsk własnych i sojuszniczych na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Politechnika Łódzka | [ 2 ] Politechnika Częstochowska | [ 3 ] Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Language

polish

Keywords
PL
  • Transport drogowy
  • Siły Zbrojne RP
  • Sojusz północnoatlantycki
  • Zarządzanie
Number of pages

284

Signature of printed version

A/3022 + CD-ROM

Research project title

Rozprawa Doktorska

First review

Andrzej Szymonik

Second review

Marta Starostka-Patyk

Third review

Krzysztof Krukowski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

18.05.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor