Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dariusz Grala

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

d.grala@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-441

ORCID

0000-0002-4077-6650

ResearcherID

B-8043-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (12)

Książki (4)