Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Właściwości i wrażliwości ładunków

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ładunki
  • Transport
  • Towaroznawstwo
  • Wiedza
EN
  • Cargo
  • Properties
  • Sensitivity
  • Transport
Abstract

PL Podczas procesu transportowego ładunki są narażone na oddziaływanie wielu czynników. W zależności od właściwości fizycznych i chemicznych ładunki są w różnym stopniu wrażliwe na te czynniki. Znajomość właściwości i wrażliwości ładunków pozwala odpowiednio przygotować i zrealizować proces transportu oraz zredukować ryzyko uszkodzenia ładunku.

EN During the transport process, cargo are exposed to many factors. Depending on their physical and chemical properties, cargo are to a different degree sensitive to these factors. Knowledge of the properties and sensitivity of cargo is essential for the proper organization and realization of transport to reduce losses and damage of cargo.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

70 - 97

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Book

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0