Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Właściwości i wrażliwości ładunków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ładunki
  • Transport
  • Towaroznawstwo
  • Wiedza
EN
  • Cargo
  • Properties
  • Sensitivity
  • Transport
Streszczenie

PL Podczas procesu transportowego ładunki są narażone na oddziaływanie wielu czynników. W zależności od właściwości fizycznych i chemicznych ładunki są w różnym stopniu wrażliwe na te czynniki. Znajomość właściwości i wrażliwości ładunków pozwala odpowiednio przygotować i zrealizować proces transportu oraz zredukować ryzyko uszkodzenia ładunku.

EN During the transport process, cargo are exposed to many factors. Depending on their physical and chemical properties, cargo are to a different degree sensitive to these factors. Knowledge of the properties and sensitivity of cargo is essential for the proper organization and realization of transport to reduce losses and damage of cargo.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

70 - 97

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Książka

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0