Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Istota i zakres ładunkoznawstwa w logistyce

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Ładunki
  • Towaroznawstwo
  • Transport
  • Wiedza
EN
  • Cargo
  • Knowledge
  • Logistic chain
  • Transport
Abstract

PL Właściwa realizacja procesów transportowych stawia przed ich realizatorami wiele wymagań. Niezwykle pomocna w tym zakresie jest kompleksowa wiedza odnosząca się do właściwości (cech) i wrażliwości przemieszczanych ładunków, które narażone są na wiele różnorodnych zagrożeń. Zagadnieniami tymi zajmuje się ładunkoznawstwo postrzegane na gruncie teorii i praktyki jako wyspecjalizowana dziedzina towaroznawstwa.

EN Proper implementation of transport processes places a number of requirements on their operators. Extremely helpful in this respect is comprehensive knowledge relating to the properties ( features) and sensitivity of the loads being handled, which are exposed to a wide variety of threats. These issues are dealt with in cargo science, perceived in theory and practice as a specialized field of commodity science.

Pages (from - to)

11 - 39

URL

https://ksiegarnia.difin.pl/ladunkoznawstwo-dla-logistyki-wybrane-problemy?search=%C5%81adunkoznawstwo%20dla%20logistyki

Book

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0