Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym w podmiotach gospodarczych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta St. Wojciechowskiego | [ 2 ] Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo eknomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Ekonomia
  • Finanse
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie kryzysowe
Number of pages

247

Signature of printed version

A/3254 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 227-237.

First review

Jarosław WOŁEJSZO

Second review

Zbigniew Ciekanowski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

23.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor