Processing may take a few seconds...

Book


Title

Transport kolejowy w systemie obronnym państwa

Editors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

186

ISBN

9788375236132

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18003280

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
  • Transport wojskowy
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 175-183.

Chapters
Identyfikacja potrzeb transportowych w systemie obronnym państwa (p. 11-50)
Charakterystyka transportu kolejowego oraz jego znaczenie w systemie obronnym państwa (p. 51-72)
Wymogi obronne w kształtowaniu transportu kolejowego (p. 107-144)
Perspektywa rozwoju transportu kolejowego w Polsce pod kątem zaspokojenia potrzeb systemu obronnego państwa (p. 145-164)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0