Processing may take a few seconds...

Book

Title

Transport kolejowy w systemie obronnym państwa

Editors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

186

ISBN

9788375236132

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18003280

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
  • Transport wojskowy
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 175-183.

Chapters
Identyfikacja potrzeb transportowych w systemie obronnym państwa (p. 11-50)
Charakterystyka transportu kolejowego oraz jego znaczenie w systemie obronnym państwa (p. 51-72)
Wymogi obronne w kształtowaniu transportu kolejowego (p. 107-144)
Perspektywa rozwoju transportu kolejowego w Polsce pod kątem zaspokojenia potrzeb systemu obronnego państwa (p. 145-164)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20