Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wymogi obronne w kształtowaniu transportu kolejowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

107 - 144

Książka

Transport kolejowy w systemie obronnym państwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0