Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wymogi obronne w kształtowaniu transportu kolejowego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

107 - 144

Book

Transport kolejowy w systemie obronnym państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20