Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Magdalena Kalbarczyk

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

m.kalbarczyk@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-643

ORCID

0000-0002-8941-8432

ResearcherID

B-6650-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (5)