Processing may take a few seconds...

Article

Title

Logistyka miejska jako element usprawniający zarządzanie systemem logistycznym miasta

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN City Logistics as an Element Improving the Management of the City's Logistics System

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka miejska
  • Miasta
  • System logistyczny
  • Transport
EN
  • City
  • Logistic
  • Logistic systems
  • Transport
Pages (from - to)

237 - 259

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.16

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171582914

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019.

Presented on

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / journal

20

Publication indexed in

BazEkon | BazTech