Processing may take a few seconds...

Article

Title

Infrastruktura punktowa transportu morskiego w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN Maritime transport point infrastructure in Poland : current status and development

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Porty
  • Transport morski
Pages (from - to)

469 - 486

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]