Processing may take a few seconds...

Article


Title

Infrastruktura punktowa transportu morskiego w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Maritime transport point infrastructure in Poland : current status and development

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Porty
  • Transport morski
Abstract

EN Streszczenie angielskie.

Pages (from - to)

469 - 486

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0