Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Cło jako instrument polityki handlowej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.1] Economics and finance

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cło
  • Handel
  • Polityka
  • Transport międzynarodowy
Pages (from - to)

126 - 141

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0