Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cło jako instrument polityki handlowej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cło
  • Handel
  • Polityka
  • Transport międzynarodowy
Pages (from - to)

126 - 141

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0