Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

367

ISBN

978-83-7523-645-3

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19000278

Słowa kluczowe
PL
  • Branża TSL
  • Cło
  • Prawo celne
  • Kraje Unii Europejskiej
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Uwarunkowania europejskiego handlu i transportu międzynarodowego u progu drugiej dekady XXI wieku (s. 11-45)
Polskie firmy transportowe na drogowym europejskim rynku przewozów towarów (s. 46-65)
Cło jako instrument polityki handlowej (s. 126-141)
Zastosowanie konwencji międzynarodowych w obsłudze celnej transportu międzynarodowego (s. 190-206)
Wartość celna towarów (s. 234-245)
Specyfika obrotu towarami strategicznymi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 308-317)
Sankcje karne skarbowe wynikające z przepisów prawa celnego (s. 334-348)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0