Processing may take a few seconds...

Book


Title

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku

Editors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

367

ISBN

978-83-7523-645-3

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19000278

Keywords
PL
  • Branża TSL
  • Cło
  • Prawo celne
  • Kraje Unii Europejskiej
Obligatory copy

yes

Chapters
Uwarunkowania europejskiego handlu i transportu międzynarodowego u progu drugiej dekady XXI wieku (p. 11-45)
Polskie firmy transportowe na drogowym europejskim rynku przewozów towarów (p. 46-65)
Cło jako instrument polityki handlowej (p. 126-141)
Zastosowanie konwencji międzynarodowych w obsłudze celnej transportu międzynarodowego (p. 190-206)
Wartość celna towarów (p. 234-245)
Specyfika obrotu towarami strategicznymi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 308-317)
Sankcje karne skarbowe wynikające z przepisów prawa celnego (p. 334-348)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0