Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania europejskiego handlu i transportu międzynarodowego u progu drugiej dekady XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Handel międzynarodowy
  • Transport międzynarodowy
  • Europa
Pages (from - to)

11 - 45

Book

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku

Ministry points / chapter

20.0