Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Jacek Kurowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

j.kurowski@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-532

ORCID

0000-0002-4366-6879

ResearcherID

C-1303-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (2)

Książki (3)