Processing may take a few seconds...

Article


Title

Uwarunkowania i potencjał transportu kolejowego w przewozach żołnierzy oraz ciężkiego sprzętu wojskowego do portów morskich

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN The conditions and potential of railway transport to move troops and heavy military equipment to the sea ports

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Porty
  • Transport kolejowy
  • Transport wojskowy
  • Polska
Abstract

PL Celem artykułu jest zdiagnozowanie stanu transportu kolejowego w aspekcie przewozu sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych i wskazanie koniecznych działań. Cel realizowano dokonując analizy uwarunkowań prawnych obronności, stanu polskiego systemu transportu, ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i kolei. Przedstawiono uwarunkowania i trudności realizacji wybranych zadań na rzecz wojska. Wnioski: potencjał transportu kolejowego i portów morskich rośnie, jednak nadal niezbędne są inwestycje. Problemem jest brak niektórych typów wagonów oraz urządzeń przeładunkowych. Niezbędne jest zagwarantowanie w umowach z operatorami nabrzeży spełniania wymogów obronności kraju.

Pages (from - to)

685 - 708

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171566406

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0