Processing may take a few seconds...

Article

Title

Uwarunkowania i potencjał transportu kolejowego w przewozach żołnierzy oraz ciężkiego sprzętu wojskowego do portów morskich

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN The conditions and potential of railway transport to move troops and heavy military equipment to the sea ports

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Porty
  • Transport kolejowy
  • Transport wojskowy
  • Polska
Pages (from - to)

685 - 708

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]