Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Uwarunkowania i potencjał transportu kolejowego w przewozach żołnierzy oraz ciężkiego sprzętu wojskowego do portów morskich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Wariant tytułu

EN The conditions and potential of railway transport to move troops and heavy military equipment to the sea ports

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Porty
  • Transport kolejowy
  • Transport wojskowy
  • Polska
Streszczenie

PL Celem artykułu jest zdiagnozowanie stanu transportu kolejowego w aspekcie przewozu sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych i wskazanie koniecznych działań. Cel realizowano dokonując analizy uwarunkowań prawnych obronności, stanu polskiego systemu transportu, ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i kolei. Przedstawiono uwarunkowania i trudności realizacji wybranych zadań na rzecz wojska. Wnioski: potencjał transportu kolejowego i portów morskich rośnie, jednak nadal niezbędne są inwestycje. Problemem jest brak niektórych typów wagonów oraz urządzeń przeładunkowych. Niezbędne jest zagwarantowanie w umowach z operatorami nabrzeży spełniania wymogów obronności kraju.

Strony (od-do)

685 - 708

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171566406

Uwagi

Artykuł na płycie CD

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0