Processing may take a few seconds...

Article

Title

Uwarunkowania i potencjał transportu kolejowego w przewozach żołnierzy oraz ciężkiego sprzętu wojskowego do portów morskich

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN The conditions and potential of railway transport to move troops and heavy military equipment to the sea ports

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 12

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Porty
  • Transport kolejowy
  • Transport wojskowy
  • Polska
Pages (from - to)

685 - 708

Comments

Artykuł na płycie CD

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]