Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Polskie firmy transportowe na drogowym europejskim rynku przewozów towarów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Przedsiębiorstwo spedycyjne
  • Transport międzynarodowy
  • Transport towarowy
  • Europa
  • Polska
Strony (od-do)

46 - 65

Książka

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0