Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Polskie firmy transportowe na drogowym europejskim rynku przewozów towarów

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przedsiębiorstwo spedycyjne
  • Transport międzynarodowy
  • Transport towarowy
  • Europa
  • Polska
Pages (from - to)

46 - 65

Book

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20