Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Innowacyjności jako kluczowy czynnik procesu zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Innowacje
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

110 - 126

Book

Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. T. 3

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0