Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. T. 3

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

204

ISBN

978-83-7523-625-5

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19001531

Słowa kluczowe
PL
  • Etyka biznesu
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Oznaczenie tomu na stronie 4 okładki przy ISBN.

Rozdziały
Procesy w przedsiębiorstwie - wybrane elementy (s. 13-38)
Finanse w przedsiębiorstwie zbrojeniowym (s. 39-87)
Informatyczne wsparcie zarządzania w przedsiębiorstwie branży zbrojeniowej - wybrane problemy (s. 88-109)
Innowacyjności jako kluczowy czynnik procesu zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym (s. 110-126)
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w branży zbrojeniowej (s. 152-165)
Etyka zawodowa na wybranych przykładach przedsiębiorstw zbrojeniowych (s. 166-191)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0