Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. T. 3

Editors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

204

ISBN

978-83-7523-625-5

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19001531

Keywords
PL
  • Etyka biznesu
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Oznaczenie tomu na stronie 4 okładki przy ISBN.

Chapters
Procesy w przedsiębiorstwie - wybrane elementy (p. 13-38)
Finanse w przedsiębiorstwie zbrojeniowym (p. 39-87)
Informatyczne wsparcie zarządzania w przedsiębiorstwie branży zbrojeniowej - wybrane problemy (p. 88-109)
Innowacyjności jako kluczowy czynnik procesu zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym (p. 110-126)
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w branży zbrojeniowej (p. 152-165)
Etyka zawodowa na wybranych przykładach przedsiębiorstw zbrojeniowych (p. 166-191)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20