Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w branży zbrojeniowej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kadry
  • Kapitał ludzki
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Pages (from - to)

152 - 165

Book

Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. T. 3

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0