Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w branży zbrojeniowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kadry
  • Kapitał ludzki
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Strony (od-do)

152 - 165

Książka

Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym. T. 3

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0