Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wykorzystanie metod prognostycznych w logistyce

Authors

[ 1 ] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 107 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Prognozowanie
EN
  • Forecasting
  • Forecasting in logistics
  • Forecasting methods
Abstract

PL Każde przedsiębiorstwo wymaga nieustannych przemyślanych zmian, które w razie konieczności dostosują je do zmieniającej się rzeczywistości. W dobie silnej konkurencji i niepewności sytuacji rynkowej priorytetową rolę w logistyce odgrywają prognozy. Są one odpowiedzialne za szereg działań, takich jak wyprodukowanie, dostarczenie, a w dalszej kolejności sprzedanie właściwej ilości produktów lub usług, na jakie w danym czasie występuje przewidywany popyt (zainteresowanie). Prognozowanie jest narzędziem bardzo korzystnym, bowiem ułatwia osiągnięcie równowagi rynkowej. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości, jakie daje wykorzystanie metod prognostycznych w tej interdyscyplinarnej dziedzinie nauki.

EN Every establishment requires continuous, deliberate changes in order to adapt it to the changing reality. In an era of intense competition and market uncertainty, forecasting plays the priority role in logistics. It is responsible for numerous activities such as manufacturing, delivery, and, subsequently, selling the right amount of product or services. It is a very beneficial tool because it seeks to balance the market. This pulication tries to define the possibilities offered by the use of forecasting methods in the interdisciplinarity field of science.Therefore, the aim of this article is to point out the possibilities offered by the use of forecasting methods in the interdisciplinary field of science.

Date of online publication

26.10.2017

Pages (from - to)

59 - 77

DOI

10.5604/01.3001.0010.7969

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/articlesList?issueId=10722

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

BazTech