Processing may take a few seconds...

Article

Title

Logistyczna obsługa klienta, jako efekt funkcjonowania łańcucha dostaw

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.1 Economics and finance

Title variant

EN Logistic Customer Service as a Effect of the Function of the Supply Chain

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Łańcuch dostaw
  • Zarządzanie
EN
  • Logistic
  • Management
  • Supply chain
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

61 - 74

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-0d219629-164c-48c4-a2d8-e4c08902a910

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018.

Presented on

Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wielowymiarowość współczesnej logistyki, 6-7.11.2018, Warszawa, Polska

License type

other

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazEkon | BazTech