Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Charakterystyka transportu kolejowego oraz jego znaczenie w systemie obronnym państwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
Strony (od-do)

51 - 72

Książka

Transport kolejowy w systemie obronnym państwa

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0