Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka transportu kolejowego oraz jego znaczenie w systemie obronnym państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
Pages (from - to)

51 - 72

Book

Transport kolejowy w systemie obronnym państwa

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0