Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Mariusz Tomczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

m.tomczyk@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-622

ORCID

0000-0003-3752-1208

ResearcherID

B-5248-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (20)

Książki (5)