Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI wieku

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

Data opublikowania

2020

Liczba stron

202

ISBN

978-83-66709-12-6

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Uwagi

Projekt badawczy

Rozdziały
Wstęp (s. 7-8)
PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W WYMIARZE EKONOMICZNYM – WYBRANE ASPEKTY (s. 147-166)
Konferencja

Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI wieku

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0