Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Polska

Wydawca

ArchaeGraph

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

Data opublikowania

2021

Liczba stron

331

ISBN

978-83-66709-66-9

Rozdziały
Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań gospodarczych (s. 271-290)
Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata (s. 401)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0